Revolucija

Just another blog.siol.net weblog

Popis prebivalstva 2011

Komentiraj

Objavil/a potnik 7.11.2010 ob 16:44 pod Aktualno, EU, Politika, Slovenija

Verjetno ste že zasledili, da bo v naslednjem letu izveden popis prebivalstva, ki pa malce drugačen od prejšnjih popisov. Namreč ne bodo se več zbirali podatki. Popis prebivalstva bo izvedel Statistični urad Republike Slovenije.

Začetki popisov na območju Slovenije segajo v letu 1857, zadnji popis pa je bil izveden v letu 2002. Kot zanimivo se mi zdi, da je objava novice o popisu vzbudila številne negativne komentarje. Vendar moramo biti realni, popis je zakonsko obvezen s strani Evropske unije (to je določila Uredba Evropskega parlamenta iz leta 2008 o popisu prebivalstva in stanovanj). Nekateri komentatorji so bili namreč mnenja, da popis sploh ne bi bilo, ker bi s tem prihranili denar. Dejansko pa so statistični podatki zelo pomembni za upravljanje države.

Nekatere je zbodlo tudi dejstvo, da so popis prestavili iz leta 2012 na 2011. Vendar če pogledamo v preteklost so bili popisi vedno izvedeni na neparno leto, razen popis leta 2002. Tako so bili v neparnem letu popisi 1991, 1981, 1971 in 1961. Kot zanimivost naj navedem podatek, da so popisne knjige do leta 1961 le v srbohrvaškem jeziku, leta 1971 pa so v slovenščino prevedli uvodna pojasnila, podatki v tabelah pa so bili še vedno v srbohrvaškem jeziku.

Nekateri komentatorji so omenjali, da je Pahor pohitel s popisom, ker v letu 2012 ne bo več na oblasti, vendar to ne drži saj se je pri vseh popisih do sedaj upošteval referenčni datum 31 marec, kot vemo pa so volitve vedno septembra ali oktobra.

Sicer popis prebivalstva v Sloveniji ni edina oblika popisa. V letu 2006 in 2007 je Geodetska uprava Ministrstva za okolje in prostor izvedla popis nepremičnin. Leta 2000 je Statistični urad izvedel  prvi popis kmetijstva, v letošnjem letu pa so štetje ponovili. Ob popisu prebivalstva 1971 in 2002 je bil hkrati izveden tudi popis stanovanj, ob popisih 1981 in 1991 popis gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom, ob popisu 2002 pa prvič tudi popis stavb.

Popis prebivalstva v prihodnjem letu ne bo več potekal na terenu, tako da ne bodo več potrebni popisovalci na terenu. S tem bo seveda velik prihranek denarja-do 10 milijonov evrov. Podatke bodo namreč dobili iz številnih registrov, baz in zbirk podatkov, ki jih zbirajo državni organi.

Kot največja posebnost tega popisa je, da v njem ne bo podatkov o religijah in narodnostih. Zato bo zelo zanimivo od kod se bodo pridobili ti podatki, če bodo kje potrebni. Vendar načeloma ne bi smelo biti problema glede teh podatkov. Namreč Urad za verske skupnosti, ki ga vodi Aleš Gulič uporablja glede veroizpovedi raziskave Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede.

Direktor Urada za verske skupnosti se zadeva problema štetja pripadnikov religij, ker na temu temelji tudi financiranje.

Glede podatkov o veroizpovedi je zanimiva primerjava v številu vernih po popisu in število vernih po raziskavah Centra za javno mnenje. ”

Veliko bolj zapleteno se mu zdi ‘štetje’ pripadnikov, saj popisa prebivalstva in s tem vprašanj o pripadnosti verski skupnosti ne bo več, kar pomeni, da “pred sabo nimamo nobenega pametnega orodja”, kar je tudi razlog za odločitev o upoštevanju tistega, kar verski skupnosti v okviru dohodnine odstopijo državljani.

“Seveda je po obstoječem zakonu možno tudi drugačno štetje, in sicer, da verska skupnost sama pove, koliko pripadnikov ima, ampak to mora pa na neki način potem tudi dokazati,” je Gulič dejal za MMC. Ker tudi to po Guličevem mnenju ni najboljša rešitev, urad za verske skupnosti predlaga prehodno obdobje, v katerem bi se videlo, ali ta sistem sploh lahko deluje, in se šele nato natančneje odločalo. “V tem prehodnem obdobju pa bi veljalo takšno razmerje kot do zdaj,” je pojasnil in dodal, da je to problematiko“enkrat treba urediti, če ne zdaj pa jutri”. (Vir: RTV SLO, Aleksandra K. Kovač 10 november 2010)

Leta 1991 je bilo po popisu prebivalstva v Sloveniji:

71, 6 % katolikov

o,7 % evangeličanov

2,4% pravoslavcev

1,5 % muslimanov.

Leta 2002 je bilo v Sloveniji po popisu prebivalstva

57,8 % katoličanov,

0,8 % evangeličanov,

2,3 % pravoslavcev,

2,4 % muslimanov. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002)

Po raziskavah Slovensko javno mnenje, ki ga izvaja zgoraj omenjeni center pa naslednji podatki.

Najnovejši podatki iz decembra 2009:

67,5 % katolikov

0,7 % evangeličanov

1,8 % pravoslavcev

1,2 % muslimanov (vir: Malešič, Marjan, Malnar, Brina, Toš, Niko in skupina. Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti)

Za primerjavo s popisom 2002 podatki iz raziskave v letu 2002:

64,1 % katolikov

2, 1 % evangeličanov

2 % pravoslavcev

1 % muslimanov (Vir: Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO)

Podatki iz leta 1991 (raziskava ne vsebuje muslimanov in evangeličanov)

83,5 % katolikov

4,2 % pravoslavcev

0, 7 % protestantov. (Vir: Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah)

Za primerjavo še podatki o narodnostih, ki pa jih ne uporablja noben uraden organ, niti Urad za narodnosti.

Narodnosti: popis 2002

Slovenci 83 %

Hrvati 1,8 %

Srbi 1,9 %

Bošnjaki 1,1 %

Italijani 0,1 % (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002)

Madžari 0,3 %

Podatki iz raziskave 2002

Slovenci 90,5 %

Hrvati 3,1%

Srbi 2,7 %

Bošnjaki 1,3 %

Italijani 0,4 %

Madžari 0,6% (Vir: Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO)

Za primerjavo še najnovejša raziskava iz decembra 2009

Slovenci 93 %

Hrvati 1,6 %

Srbi 1,4 %

Bošnjaki 1,5 %

Italijani 0,09 %

Madžari 0,8 % (Vir:Malešič, Marjan, Malnar, Brina, Toš, Niko in skupina. Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti)

Kot zanimivost naj navedem še podatek iz popisa 2002, ki pravi da je v Ljubljani 34 235 tujcev, Slovencev pa 196 152. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002)

Več podatkov torej na spletni strani: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm911/snemanje/

Vir podatkov za popis 2011 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije):

Administrativni registri, ki jih upravljajo drugi državni organi

Centralni register prebivalstva – Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenca gospodinjstev – Ministrstvo za notranje zadeve

Register nepremičnin – Geodetska uprava RS

Register prostorskih enot – Geodetska uprava RS

Poslovni register Slovenije – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Statistični register, ki ga upravlja Statistični urad RS

Statistični register delovno aktivnega prebivalstva

Redna statistična raziskovanja Statističnega urada RS

Rojeni

Selitve

Vpis študentov v terciarno izobraževanje

Diplomanti terciarnega izobraževanja

Prejemniki štipendij (dijaki in študenti)

Popis prebivalstva 2002

Podatkovne baze različnih upravljavcev

Brezposelne osebe – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Maturanti – Državni izpitni center

Nacionalno preverjanje znanja – Državni izpitni center

Prejemniki pokojnin – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zdravstveno zavarovane osebe – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prejemniki socialnih transferjev – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Dohodnina – Davčna uprava RS

  • Share/Bookmark
 
Ni odziva na “Popis prebivalstva 2011”
Na vrh

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !